Kde se vzala myšlenka pomáhat a jak to vlastně všechno začalo jsme vám řekli minule. Pro ty co jim první článek utekl, stačí kliknout na tlačítko.

A vy, co už něco o naší cestě víte, pokračujte na řádky níže.

Když už jsme udělali ten nejdůležitější krok a pustili do něčeho tak výjimečného, přejděme tedy k realizaci!

 

Jak by měl projekt fungovat?

Společně založíme kávovou plantáž. John jeho rodina, přátelé a další lidé z vesnice Kiyebe vypěstují zelenou kávu, zajistí vše potřebné okolo plantáže. My a naši kamarádi (Luboš a Milan) pomůžeme s počáteční investicí, jako je financování pozemků/půdy, potřebného vzdělání, nákupu rostlinek a dalších prostředků nutných pro provoz až do doby první sklizně. Ano pomůžeme s investicemi, ale také se bude muset někdo věnovat koordinaci projektu včetně pozdějšího zpracování úrody, dovozu zelené kávy do Evropy, a také kávu zobchodovat = prodat.

 

Koncem roku 2018 se naše skupinka podělila o financování nákupu vhodné půdy pro založení kávové plantáže. Před tím jsme si ještě vyžádali rozbor půdy a její analýzu, zda je vhodná pro pěstování kávy a co myslíte? Ano byla.

 

Aby bylo jasno, nic z toho, co jsme se zavázali spolufinancovat, nevlastníme. Vše se děje s absolutní důvěrou skrze aktivní komunikaci s Johnem, ten je zároveň hlavním garantem projektu v Ugandě.

 

Proč jsme založili společnost?

V roce 2019 jsme také založili společnost SUNDAY BEANS s.r.o. Název vycházel z Johnova příjmení, což je Sunday. Společnost jsme založili záměrně s jasnou strategií a účelem. Prodejem pražené kávy bychom si měli začít vytvářet síť a základnu odběratelů, kteří od nás později koupí i vypěstovanou kávu z Ugandy. Motorem bylo i to, aby se s prodejem kávy částečně pokrývalo financování rozvoje kávové plantáže v Ugandě. Momentálně prodáváme Brazilku, na kávu z Ugandy si musíme ještě chvíli počkat. Vyšli jsme s kůži na trh a nabídli praženou kávu s touto myšlenkou. Což znamená, že jsme nabídli našim odběratelům kávu a díky jejímu nákupu se stali našimi podporovateli projektu plantáže, tudíž jsou součástí příběhu a tímto prostřednictvím pomáhají s námi.

 

Jako v každé firmě, se s jejím chodem pojilo a pojí i mnoho zodpovědnosti. Včetně nastavení procesů a komunikace, realizace nápadů a návrhů, provozních starostí, ale také výměny názorů v rámci naší skupinky. Jak se praví: „Ideální počet společníků je lichý a dva je moc“. 😁

 

Když jsme se intenzivně věnovali projektu a společností SUNDAY BEANS, začali se nám rodit v hlavě nové myšlenky. Jak naše odhodlání pomáhat a konat dobro posunout ještě o kousek dále. Jak ještě rozšířit portfolio projektů, které bychom mohli podpořit.

 

To, že nám prodej kávy zafungoval, bylo znamení pomýšlet na další mety. A naše motivace v tomto ohledu je velká. Po dohodě s ostatními ze skupinky jsme udělali zásadní rozhodnutí. Vydali jsme se na svou vlastní cestu a rozdělili se. Jen projekt plantáže v Ugandě zůstal společný. Což byl ostatně ten středobod, proč jsme vše nastartovali. A to se neopouští! Náš společný projekt kávové plantáže není tímto rozhodnutím nijak dotčen. Jen ho od této chvíle budeme financovat každý ze své iniciativy, Luboš a Milan (prodejem pražené kávy Agape) a my našimi produkty tomavizi. Ze svého prodeje tak, aby každá strana pokryla poměrnou část investic v projektu kávové plantáže, ke které se od začátku zavázala.

 

Tento krok považujeme, jako jeden z velice důležitých milníků na naší cestě „pomáhat po svém“. 😊

 

Jak vzniklo tomavizi?

Stáli jsme najednou před nelehkým úkolem. Vymyslet nový název společnosti, kterým se budeme prezentovat. Který vystihne náš dlouhodobý záměr. A naši budoucí partneři a podporovatelé se s ním ztotožní. Za tím názvem také stojí realizace vlastní vize s novými příběhy včetně toho našeho.

 

A teď už si můžete domyslet proč jsme si nakonec zvolili název tomavizi.

 

Při vzpomínkách na naše začátky, kdy jsme našim známým a lidem kolem nás prezentovali co děláme a jak chceme pomáhat přátelům v Ugandě, si vybavujeme jejich některé reakce: „Proč zrovna v Africe? Proč né u nás v České republice?..“.
V tomto případě můžeme konstatovat, že i tyhle názory jsme nebrali, jen tak. I to nás motivovalo podporovat více a pomáhat nastartovat naši vizi.

 

Již máme několik reálných plánů, které mají perspektivu a vizi, se posouvat. Na jedné straně vybíráme projekty – podnikatelské záměry a spolupracujeme na vhodné formě podpory a rozvoje správným směrem. Snažíme se tak předávat naše zkušenosti, nabídnout pomocnou ruku, tam kde to dává smysl. Chceme inspirovat, navrhovat, vymýšlet a motivovat v jejich podnikání. Z prodeje těchto produktů skrze naši obchodní síť, pak určitá část profitu, poputuje na pomoc projektům se sociálním přesahem – ty samozřejmě musíme taktéž vybrat / poradit se společně s našimi partnery.